Kalite Politikası

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri’nin kalite politikası; eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyen faaliyetleri sistematik olarak sürekli iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.

 

Kalite Hedefleri

 • Ülke içindeki imajımızı kuvvetlendirmek ve marka değerimizi artırmak,
 • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
 • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
 • Yenilikçi yaklaşımları artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesine liderlik yapmak,
 • Eğitim müfredatlarını ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
 • Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performans odaklı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacıyla kaliteyi her zaman yüksek tutmak;
 • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
 • Akademik personelin ve İdari Birimlerdeki çalışanların iş becerisini, verimliliğini, bilgisini ve ekip ruhuna inancını artırıcı eğitimleri ve sosyal faaliyetleri düzenlemek ve uygulamak,
 • Akademik personellerimizin uluslararası platformlarda düzenlenen konferans, sempozyum, panel, seminer, açık oturum ve kurslara katkı ve katılımlarını destelemek,
 • Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmak,
 • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
 • Eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.