Sürekli Eğitim Merkezi

İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi(SEM); bireysel ve mesleki gelişim programları ile danışmanlık hizmetlerini bireylerin gereksinimlerine uygun olarak düzenlemeyi, bireylerin iş alanlarındaki değişime ve gelişime ayak uyduran insan gücünü oluşturmalarına katkı koymayı ve yaşam boyu öğrenim kavramını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. tirir, yürütür ve koordine eder.