Tarihçe

Adaya, bazı tarihçilere göre Avrupa'dan, bazılarına göre ise Asya’dan gelen insanlar ilk ayak basmıştır. Ada, eski çağlarda Hititler’den, Mısırlılar’a ve Antik Yunanlar’a birçok medeniyetin yönetimine girmiştir. Milattan önce 58 yılında Romalılar tarafından alınmış ve 350 sene boyunca Roma İmparatorluğu kontrolünde kalmıştır. Milattan sonra 395’te, Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası olmuş ve putperestlikten yavaş yavaş Ortodoks Hristiyanlığa kaymıştır.

1191 yılında Aslan Yürekli Richard Haçlı Seferleri sırasında adaya yerleşmiş ve daha sonra adayı Templar Şövalyeleri’ne satmıştır. 1192 yılında ise Guy de Lusignan adayı satın almıştır. Kıbrıs, 1489’da Venedikliler’in adayı alışına kadar Lusinyanlar’ın yönetimi altında kalmıştır.

1571 yılında Osmanlılar adayı fethetmiş ve 1878 yılında, Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan bir savunma anlaşması uyarınca Britanya’ya kiralayana kadar yönetmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alınca, 1925 yılında Kıbrıs Britanya tarafından ilhak edilmiş ve bir İngiliz Kolonisi haline gelmiştir.

1960 yılında Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Ancak 1963 yılında Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti Anayası’nı tek taraflı olarak değiştirmeye kalkışınca toplumlararası çatışma çıkmış ve Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden çıkarılmıştır. 1974 yılında adayı Yunanistan’a bağlama amaçlı ve Yunanistan destekli bir darbenin ardından Türkiye adaya müdahale etmiştir. Müdahalenin ardından ada Kıbrıslı Türkler’ in yaşadığı kuzey ve Kıbrıslı Rumlar’ın yaşadığı güney olmak üzere ikiye bölünmüştür. 1975 Yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. 1983 yılında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.

Nisan 2003’te kuzey ile güney arasında 30 yıl aradan sonra geçiş kapıları açılmıştır. 24 Nisan 2004’te Kıbrıslı Türkler, adayı birleştirmeye yönelik Annan Planı çerçevesinde gerçekleşen referandumda evet derken, Kıbrıslı Rumlar planı reddetmiştir. Kıbrıs Rum Yönetimi 1 Mayıs 2004’te, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında ve tüm adayı temsilen Avrupa Birliği’ne girmiştir.

Kıbrıs Tarihinin Kronolojik Takvimi:

M.Ö. 7000 – 3000            Yeni Taş Devri

M.Ö. 4,000 - 2,500           Bakır Çağı

M.Ö. 2,700 - 1,050           Bronz Çağları

M.Ö. 1,500 - 1,450           Hititler

M.Ö. 1,450 - 1,000           Mısır Egemenliğinin başlangıcı

M.Ö. 1,200 - 1,000           Salamis, Soli, Marion, Baf, Kurium ve Girne şehir devletlerinin kurulması

M.Ö. 1,000 – 850             Demir Çağı

M.Ö. 850 – 750                 Asurlular Egemenliği

M.Ö. 750 – 475                 Asurlular Egemenliği, Mısırlılar Egemenliği, İran Pers Egemenliği

M.Ö. 333 – 58                   Eski Yunan (Helen) Egemenliği

M.Ö. 58 -M.S. 395           Roma İmparatorluğu

395 - 649 M.S.                   Bizans İmparatorluğu

649 - 965 M.S.                   Ada savaş halindeki Bizans ve İslam İmparatorlukları arasında kalır

965 – 1191                          Bizans Egemenliği

1191 – 1192                        Aslan Yürekli Richard ve Templar Şövalyeleri

1192 – 1489                        Lüzinyan Egemenliği

1489 – 1570                        Venedik Egemenliği

1571 – 1878                        Osmanlı İmparatorluğu

1878 – 1925                        İngiliz Yönetimi

1925 – 1960                        Adanın İngiltere tarafından ilhak edilmesi

1960                                      Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu

1963                                      Toplumlararası çatışma ve anayasal düzenin çökmesi

1974                                      Yunan destekli darbe ve Türkiye’nin müdahalesi

1974                                      Adanın kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesi

1975                                      Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması

1983                                      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı

1990                                      Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında AB üyeliğine başvurması

2003                                      Adanın kuzeyi ve güneyi arasında geçiş kapılarının açılması

2004                                      Annan Planı’nın referanduma sunulması

                                                Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği’ne girmesi